• CH660 konkross inspektion
  • CH660 konkross inspektion
  • CH660 konkross inspektion

CH660 konkross inspektion

Den första rengöringen eller inspektionen, punktinspektion kan hitta några små defekter eller stora säkerhetsrisker vid första gången.Efter att de hittats kan de lösas så snart som möjligt för att undvika uppkomsten av större misslyckanden i framtiden.Olyckan kan elimineras genom att upptäcka tecknen på olyckan så snart som möjligt.Osynligt, detta jobb är faktiskt ett av de viktiga jobben för krossoperatören.

1. Kontrollera om bomlagret läcker.

2. Öppna inspektionsporten på den nedre ramen.

3. Öppna observationsdörren för ingångskolven.

4. Kontrollera smörj- och hydrauloljenivån och oljeretursilen.

5. Innan du startar maskinen, se till att det inte finns något material i krosshålet och att det inte finns något material på den nedre ramens arm.

6. Kontrollera kilremmens slack.

7. Kontrollera att olika bultar är lösa.

8. Rengör luftfilterelementet och kylarens kylelement.

9. Kontrollera olika tryck- och temperaturindikeringar före och efter start och under drift.

10. Kontrollera om ljudet från krossen och oljestationen är onormalt.

 

14CH Series konkrossdelar


Posttid: 2021-jun-23